Educatief schoolprogramma zet het luizenoffensief in

Het probleem van hoofdluizen bij kinderen is u wellicht niet onbekend. Als gespecialiseerd merk in de behandeling van hoofdluizen willen wij u ook dit jaar ondersteunen om een luizenbesmetting te bestrijden.

Hoe pakt u dit probleem aan?

stamp_be-nlDe voorbije jaren kon u reeds kennismaken met onze luizenalarmstickers. Deze stickers kennen een groot succes en worden in de schoolagenda van de kinderen gekleefd om de ouders van een luizenplaag op de hoogte te brengen, of met andere woorden, om hen te waarschuwen dat er in de klas van hun kind mogelijks klasgenootjes met luizen zijn. Reeds meer dan 2000 scholen gebruiken op vandaag deze stickers om de ouders te waarschuwen voor het probleem.

Educatieve sensibiliseringscampagne

Daarnaast ontwikkelde Paranix, speciaal voor de kleuter- en lagere scholen, een educatief sensibiliserings-lespakket rond luizen.

Dit educatieve lespakket behandelt het luizenprobleem op een ludieke, voor kinderen bevattelijke manier en maakt de materie meer tastbaar voor hen. Het pakket is een handige tool voor de leerkrachten en ouders om een beleid rond luizen uit te werken en de ouders te sensibiliseren om zelf luizen op te sporen en te behandelen.

prinsparanix

Het gratis educatief lespakket wordt vanaf heden ter beschikking gesteld op www.prinsparanix.be. Zowel de leerkrachten, de ouders, de leerlingen als monitoren van zomerkampen kunnen er:brochure

  • meer informatie over het lespakket vinden;
  • nuttige tips ontdekken over hoe de strijd tegen luizen aan te gaan;
  • de gratis educatieve kits downloaden;
  • een voorbeeldbrief vinden die u kunt meegeven aan de ouders van de kinderen waarin wordt beschreven hoe te handelen tijdens een hoofdluisbesmetting op school.

 

BESTEL NU DE GRATIS LUIZENSTICKERS EN DOWNLOAD DE EDUCATIEVE LESPAKKETTEN

Hoe? Surf naar www.prinsparanix.be en klik op de knop “Scholen en organisaties”. In dit luik van de website kan u op naam van uw school de gratis luizenalarmstickers aanvragen. In de downloadzone op onze website vindt u ook de gratis educatieve lespakketten.

Wij hopen dat het project u ten goede zal komen en dat u er zoveel mogelijk leerlingen bij kan betrekken. Het waardevolle werk dat u en uw  collega’s verrichten is een grote hulp om fundamentele boodschappen over te brengen die de gewoonten en het gedrag van kinderen kunnen verbeteren.

8 feiten over hoofdluizen

Altijd al meer willen weten over hoe hoofdluizen leven? Lees de 8 feiten over hoofdluizen hieronder en controleer of alles wat u al wist over het leven van hoofdluizen waar is!

 

Zijn hoofdluizen doorzichtig?

Hoofdluizen zijn doorzichtig. Daarom zijn ze moeilijk op te sporen in het haar. Zodra ze zich hebben gevoed, worden hoofdluizen bruinrood.

Voeden hoofdluizen zich met bloed van mensen?

Hoofdluizen voeden zich tot viermaal per dag met bloed ter hoogte van de hoofdhuid. Zodra ze niet meer in het haar zitten, overleven ze nog maximaal 2 tot 3 dagen.

Hoe snel planten hoofdluizen zich voort?

De vrouwtjes kunnen tot 10 eitjes per dag leggen. De eitjes bevinden zich meestal in de buurt van de haarwortel, dicht bij de hoofdhuid. Hoofdluizen zijn moeilijk te verwijderen. Hoe sneller u ze vindt, hoe gemakkelijker u er dus van verlost geraakt.

Hoeveel klauwen hebben hoofdluizen?

Hoofdluizen hebben 6 poten die eindigen in haakvormige klauwen die ze gebruiken om zich stevig vast te hechten aan het haar.

Kunnen hoofdluizen vliegen?

Hoofdluizen kunnen niet vliegen! Ze verspreiden zichvan hoofd naar hoofd via rechtstreeks contact tussenmensen. Daarom zijn ze zo gek op scholen en kinderen!

 

Hebben hoofdluizen een voorkeur voor schoon haar?

Hoofdluizen maken geen onderscheid tussen kort of lang, schoon of vuil haar. Ze komen wel vaker voor in gewassen haar.

Krijgt iedereen hoofdluizen?

Hoofdluizen zijn een veel voorkomend probleem, vooral bij kinderen in de lagere school. De beste manier om een luizenplaag aan te pakken of een besmetting in uw gezin te voorkomen, is weten wat u te wachten staat en hoe u hoofdluizen doeltreffend kunt behandelen.

Kunnen hoofdluizen zwemmen?

Hoofdluizen kunnen niet zwemmen! Als ze in contact komen met water schakelen ze over op een toestand van schijndood. Maar ze blijven stevig vastzitten aan het haar. Daarom kan je hoofdluizen krijgen in zwembaden of aan het strand.